Welkom bij Energiek Brunssum

Samen werken aan een duurzaam brunssum.

Energiek Brunssum werkt samen met haar leden en haar partners aan een duurzaam Brunssum door actief in te zetten op bewustzijn en onafhankelijke energieopwekking.

Samen

Brunssum heeft een energiecoöperatie: Energiek Brunssum.

Elke inwoner van Brunssum kan daarvan profiteren. Energiek Brunssum verspreidt kennis om energie te besparen en werkt aan projecten om energie op te wekken.

Wat biedt Energiek Brunssum?

Wij hebben informatie waar u iets aan heeft.

Op deze website vindt u allerlei tips. Wilt u echt aan de slag dan kunt u als lid een energiecoach uitnodigen.  Onze energiecoaches komen bij u thuis en geven concreet advies om energie te besparen. Dat levert u een duurzame kostenbesparing op en is tegelijkertijd goed voor het milieu.

Samen werken aan duurzaamheid

Energiecoöperatie Energiek Brunssum is een burgerinitiatief van betrokken Brunssummers met als hoofddoel het verminderen van het gebruik van fossiele energiebronnen en het bevorderen van het gebruik van hernieuwbare energie.

icon-4

Samenwerken aan groene energie

Energiek Brunssum stimuleert dat bewoners, maatschappelijke partners en bedrijven samenwerken om lokaal energie te besparen en op te wekken. De coöperatie draagt op deze manier tevens bij aan maatschappelijke betrokkenheid en het creëren van werkgelegenheid in Brunssum. Er is bewust gekozen voor een coöperatieve vorm, want een coöperatie is van en voor de leden zelf!
icon-3

Bewustzijn creëren voor energie vraagstukken

Energiek Brunssum zet zich in om bewoner, bedrijven en maatschappelijke partners in Brunssum bewuster en slimmer met energie om te laten gaan. De coöperatie draagt bij aan het vergroten van het verantwoordelijkheidsgevoel van energiegebruikers in Brunssum door doelgericht te informeren, communiceren en inspireren over energievraagstukken.
icon-2

Onafhankelijk van fossiele energiebronnen

Energiek Brunssum gaat voor onafhankelijkheid van fossiele energiebronnen. De coöperatie richt zich op het realiseren van innovatieve energieprojecten en het daadwerkelijk lokaal opwekken, leveren en gebruiken van duurzame energie ten behoeve van de leden of andere afnemers.
icon-1

Duurzaam voor toekomstige generaties

Energiek Brunssum werkt aan een duurzame Leefomgeving voor toekomstige generaties, waarbij een gezonde balans tussen de fysieke leefomgeving en energieopwekking centraal staat. De coöperatie stimuleert en helpt leden en partners om bij te dragen aan het verminderen van fossiele energie.

Actueel Energiek Brunssum nieuws

Word lid en help ons groeien

Energiek Brunssum werkt samen met haar leden en haar partners aan een duurzaam Brunssum door actief in te zetten op bewustzijn en onafhankelijke energieopwekking.

Vul het formulier hieronder in en wordt direct lid van Energiek Brunssum
Het lidmaatschap bedraagt slechts 10 Euro per jaar.