Service & Diensten

Informatie over

Energie besparen

Het stook- en bewonersgedrag heeft terdege een positieve of een negatieve invloed op het energieverbruik, zowel het elektroverbruik als het gasverbruik.

Overigen

Haalbaarheidsonderzoek informatie voorwaarden:

Door opdrachtgever aanreiken van de benodigde gegevens, zoals:

  • Bouwkundige tekening
  • Bouwjaar woning
  • Energielabel woning
  • Welke energie besparende maatregelen zijn er reeds uitgevoerd

Beoordeling offerte:
De opdrachtgever kan gebruik maken van de diensten door de energiecoach voor het beoordelen van de offerte voor het uitvoeren van de energiebesparende maatregelen.

Subsidie aanvraag:
De opdrachtgever kan gebruik maken van de diensten voor het aanvragen van de subsidie.

Informatie over lopende projecten:
Er zijn tot heden twee haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd voor een zonneproject.
Echter deze zijn qua uitvoering niet doorgegaan.

Informatie over toekomstige projecten:
Er zijn gesprekken met de Gemeente Brunssum over een nieuw zonneproject.
Zodra dit meer inhoud krijgt zullen wij zeker gezien de burger participatie hier de bewoners van de gemeente Brunssum over informeren.

Flyer zonneproject:
Met deze flyer kunnen wij peilen in hoeverre bewoners van de gemeente Brunssum geínteresseerd zijn met mee te doen met een zonneproject.