Service & Diensten

Informatie over

Energie besparen

Het stook- en bewonersgedrag heeft terdege een positieve of een negatieve invloed op het energieverbruik, zowel het elektroverbruik als het gasverbruik.

Subsidiemogelijkheden

De energiecoach is op de hoogte van de geldende subsidiemogelijkheden.
Voor particulieren, huurders, VVE of verhuurders.
Zij maken u wegwijs welke maatregelen er zijn en onder welke voorwaarden.
Welke te nemen maatregelen komen in aanmerking voor subsidie en onder welke voorwaarden.
Momenteel moeten twee bouwkundige maatregelen worden uitgevoerd.
Voor installatie technische maatregelen is dit merendeel per maatregel.

Wij verwijzen u onder andere naar: https://www.verbeterjehuis.nl

Voor het begeleiden van de aanvraag kunnen wij u ook behulpzaam zijn.

Voor 2023 komen er nieuwe voorwaarden.