Service & Diensten

Informatie over

Energie besparen

Het stook- en bewonersgedrag heeft terdege een positieve of een negatieve invloed op het energieverbruik, zowel het elektroverbruik als het gasverbruik.

Lidmaatschap

  • Leden (natuurlijke personen) dienen woonachtig of verblijvend te zijn in het werkgebied van Energiek Brunssum en zijn 18 jaar of ouder.
  • Rechtspersonen (bedrijven, instellingen, overheden) die lid zijn moeten geheel of gedeeltelijk in het werkgebied gevestigd of gesitueerd zijn.
  • Personen en instellingen die als lid wensen toe te treden richten een daartoe strekkend schriftelijk verzoek aan het bestuur met opgave van: – bij een natuurlijk persoon: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres; – bij een rechtspersoon: een recent uittreksel uit het handelsregister
  • Wanneer deze gegevens, die worden opgenomen in het ledenregister, een wijziging ondergaan dient het lid daarvan binnen 30 dagen het bestuur schriftelijk dan wel per e-mail in kennis te stellen.
  • Het is mogelijk gedurende het gehele kalenderjaar, op elke willekeurige dag, lid te worden van Energiek Brunssum en het lidmaatschap geldt voor het gehele kalenderjaar.

Wat biedt Energiek Brunssum:

Wij hebben informatie waar u iets aan heeft, Op onze website vindt u allerlei tips. Wilt u echt aan de slag, dan kunt u als lid een energiecoach uitnodigen.

Onze energiecoach komt bij u thuis en geeft concreet advies om energie te besparen. Dat levert u kostenbesparing op en is goed voor het milieu.

Tevens kunnen de leden gebruik maken van de aanwezige apparatuur zoals een infrarood camera en dauwpuntstemperatuurmeter. Bij voorkeur in aanwezigheid van onze energiecoach. Energiek Brunssum is in samenwerking met de Gemeente Brunssum bezig met projecten om energie op te wekken. Zoals zonneweides of zonneproject op dak. De leden van Energiek Brunssum kunnen mee investeren en daarna profiteren van het rendement en/of lagere energie rekening. Denk bijvoorbeeld aan appartementen waar geen zonnepanelen geplaatst kunnen worden of op woningen in het beschermd stadsgebied of beperkte zon toetreding.

Informatie over en de voordelen van een lidmaatschap

Energiek Brunssum streeft ernaar om de nodige informatie met betrekking tot de energie besparende maatregelen, subsidie mogelijkheden, zonneprojecten en de energiekosten middels de site en nieuwsbrieven aan de leden kenbaar te maken.

Word lid en help ons groeien

Energiek Brunssum werkt samen met haar leden en haar partners aan een duurzaam Brunssum door actief in te zetten op bewustzijn en onafhankelijke energieopwekking.

Vul het formulier hieronder in en wordt direct lid van Energiek Brunssum
Het lidmaatschap bedraagt slechts 10 Euro per jaar.