Service & Diensten

Informatie over

Energie besparen

Het stook- en bewonersgedrag heeft terdege een positieve of een negatieve invloed op het energieverbruik, zowel het elektroverbruik als het gasverbruik.

Quickscan

Met de informatie van de bewoners mb.t. de energieverbruiken en een rondgang door de woning worden eventueel te nemen maatregelen in een kort verslag weergegeven.

  • In een kort verslag worden de investering en de besparingen met kengetallen genoemd.
  • Overzicht van de te nemen maatregelen met indicatie van de investeringen, de besparingen, de terugverdientijd en subsidiemogelijkheden.
  • Bij een energiescan worden ook (afhankelijk van seizoen) infraroodfoto’s gemaakt.

Het uitvoeren van een energieadvies of quickscan is in principe bedoeld voor de inwoners van Brunssum. Voor leden of niet-leden van Energiek Brunssum.

De kosten van een quickscan bedragen € 30,00 (incl btw).