Fijne zomer

Vakantie update zomer 2023

De schoolvakantie in het zuiden is van 17 juli tot en met 25 augustus. De bouwvak vakantie is van 31 juli tot en met 18 augustus.
Effe rust. Niets moet.
Maar ondanks alles blijft het toch een spannende tijd.
Onduidelijkheid en onzekerheid. Blijft alles wel betaalbaar?
Zeker wat betreft de energiekosten: elektro, gas en water.

Wat er ook nog aankomt is de Transitie Warmte 2.0 We staan aan de vooravond van de grootste transformatie ooit.
Gemeente Brunssum gaat er in de komende jaren heel anders uit zien.
Hoe en wanneer de gebouwen en woningen energiezuinig en aardgasvrij worden gemaakt.
De ambitie is om in 2030 20% minder aardgas te verbruiken ten opzichte van 2020 en in 2050 aardgasvrij.

Iedere wijk krijgt een andere aanpak.
– Isolerende maatregelen
– Individuele warmtepomp all-electric
– Warmtenet
– Hybride warmtepomp
Het betreft huurwoningen en koopwoningen. Laagbouw en gestapelde bouw.

Hierbij gaat men onder andere uit van de Trias Energetica:

Stap 1: Beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan; bijvoorbeeld een compacte gebouwvorm of door isolatie van de buitenschil (gevels-daken-vloeren-beglazing.

Stap 2: Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen, zoals wind-, water-, en zonne-energie; bijvoorbeeld door installatie van een zonneboiler of zonnepanelen.

Stap 3: Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van (fossiele) energiebronnen om in de resterende energiebehoefte te voorzien; bijvoorbeeld onder lage temperatuurverwarming (vaak in de vorm van vloerverwarming), het beperken van leidinglengten van warmwaterleidingen en leidingweerstand van verwarmings- en ventilatiesystemen of het gebruikmaken van een warmtepomp.

Afhankelijk van buurtgerichte aanpak qua uitvoering en tijdspan kunt u ook zelf al maatregelen uitvoeren om energie te besparen.

Bij Energiek Brunssum kunt u terecht voor het laten uitvoeren van een Energieadvies of een Quicksan.
U heeft dan een beeld van de uit te voeren maatregelen, de investering, de besparing en subsidie mogelijkheden.