Nieuwsbrief december 2022

Beste leden,

Het nieuwe jaar is nog net niet begonnen maar terugkijkend naar het achterliggende jaar konden wij weer langzaam opstarten met onze activiteiten. Zeker zijn de naweeën van de corona en de extreem stijgende energieprijzen ook van invloed geweest.

Mensen met een laag inkomen, die hiervoor in aanmerking komen, kunnen subsidie voor de energiekosten aanvragen bij de Gemeente. De maand november 2022 en december 2022 ontving iedereen een compensatie energieprijzen van € 190,00. Het prijsplafond voor energie gaat in per 01-01-2023. Tot een jaarverbruik van 1200 kubieke meter gas, 2900 kilowattuur elektra en 37 gigajoule stadsverwarming geldt een maximaal tarief. Die tarieven, inclusief belastingen, zijn: € 1,45 per m3 gas, € 0,40 per kWh elektriciteit en € 47,38 per GJ stadswarmte.

Het achterliggende jaar zijn de volgende bijeenkomsten geweest:

 • Overleg Bestuur Energiek Brunssum
 • Overleg met de beleidsmedewerkers Duurzaamheid en Milieu Gemeente Brunssum
 • Presentatie bij de nieuwe B&W
 • ALV van REScoop Limburg Zuid
 • 13 columns in Hallo Brunssum
 • Presentatie op ZO Nieuws
 • Dit jaar was er op 8 oktober 2022 een Samenergiek Dag waarbij ook  de Gemeente Brunssum en WWWLimburg aanwezig waren.

Energiek Brunssum heeft twee energiecoaches en één in opleiding.
U kunt terecht voor het laten uitvoeren van een Energieadvies of een Quickscan:

 • De prijs voor een energie-advies bedraagt € 75,00.
 • De prijs voor een quickscan bedraagt € 30,00.

Op deze wijze heeft men een beter beeld welke mogelijkheden er zijn voor het besparen van energie.

Afhankelijk van de situatie ter plaatse kunnen ook er IR-foto’s gemaakt worden. Leden van Energiek Brunssum kunnen in overleg met de energiecoach gratis van hun woning IR-foto’s laten maken en kunnen ook gebruik maken van de aanwezige dauwpunt thermometer. Energiek Brunssum is bezig met het aanpassen van de bestaande website. Hierdoor kan er meer info over energie besparingen enz. gedeeld worden.

Er zijn vijf werkgroepen:

 1. Communicatie
 2. Energiecoach
 3. Energiedag
 4. Warmte
 5. Zonnestroom

Als u deelgenoot wil zijn van een van deze werkgroepen meldt u zich dan aan bij het bestuur.

Het bestuur bestaat momenteel uit drie leden.
Wij zijn dringend op zoek naar een aanvulling van deze groep. Is het iets voor u om hierbij mee te willen helpen neemt u dan contact op met het bestuur. Wij kunnen het niet alleen en zijn op zoek naar leden. Is het iets voor u om dit in uw kennissen kring onder de aandacht te brengen?

Rest het ons om u een Gelukkig, Gezond en Energiek 2023 toe te wensen,

Namens het bestuur van Energiek Brunssum
Mathijs ten Haaft
,
Rein van der Meer en Jos Offermans

 

info@energiekbrunssum.nl
www.energiekbrunssum.nl

13 columns - Hallo Brunssum
Infrarood foto