Gemeente Brunssum

Informatie van de gemeente Brunssum: Tijdelijk Noodfonds Energie

Als u hiervoor in aanmerking denkt te komen dan kunt u een aanvraag indienen via de website van het Noodfonds:
www.noodfondsenergie.nl

Tijdelijk noodfonds energie heropent in januari