Aan de bewoners van Brunssum

Het nieuwe jaar is pas begonnen maar terugkijkend naar 2022 kunnen wij weer langzaam opstarten met onze activiteiten. Zeker zijn de naweeën van de corona en de extreem stijgende energieprijzen ook van invloed geweest.

Mensen met een laag inkomen, die hiervoor in aanmerking komen, kunnen subsidie voor de energiekosten aanvragen bij de Gemeente. De maand november 2022 en december 2022 ontving iedereen een compensatie energieprijzen van € 190,00.

Het prijsplafond voor energie gaat in per 01-01-2023. Tot een jaarverbruik van 1200 kubieke meter gas, 2900 kilowattuur elektra en 37 gigajoule stadsverwarming geldt een maximaal tarief. Die tarieven, inclusief belastingen, zijn: € 1,45 per m3 gas, € 0,40 per kWh elektriciteit en € 47,38 per GJ stadswarmte.

Energiek Brunssum heeft twee energiecoaches en één in opleiding. U kunt bij ons terecht voor het laten uitvoeren van een Energieadvies of een Quickscan

De prijs voor een energie-advies bedraagt € 75,00.
De prijs voor een quickscan bedraagt € 30,00.

Afhankelijk van de situatie ter plaatse kunnen er ook IR-foto’s gemaakt worden.

Het bestuur bestaat momenteel uit drie leden. Wij zijn dringend op zoek naar een aanvulling van deze groep. Is het iets voor u om ons hierbij mee te willen helpen neemt u dan contact op met het bestuur.

Wij kunnen het niet alleen en zijn op zoek naar leden. Is het iets voor u om lid te worden van Energiek Brunssum.

Rest het ons om u een Gelukkig, Gezond en Energiek 2023 toe te wensen Aan de bewoners van Brunssum Rein van der Meer energiecoach info@energiekbrunssum.nl www.energiekbrunssum.nl

Rein van der Meer
energiecoach

info@energiekbrunssum.nl
www.energiekbrunssum.nl